YASS - Youth, Students and Schoolers Association este organizație neguvernamentală orientată pe promovarea drepturilor și intereselor tinerilor din Republica Moldova care activează de mai bine de 10 ani și a realizat circa 50 de proiecte de importanță socială. Noi ne definim ca o organizație a tinerilor, pentru tineri și despre tineri.

 

Scopurile YASS constau în contribuirea la:

 • educarea civică a tinerilor;
 • promovarea modului sănătos de viaţă, valorilor umane, concilierii şi unităţii în societate;
 • dezvoltarea spirituală sănătoasa a tineretului;
 • contribuirea la dezvoltarea comunitară;
 • realizarea şi apărarea drepturilor şi intereselor civile, economice, sociale, culturale şi altor drepturi şi interese legitime ale tinerilor;
 • monitorizarea situaţiei tineretului din Republica Moldova şi din străinătate;
 • contribuirea la avansarea statutului tineretului în societate;
 • sensibilizarea opiniei publice referitor la problemele cu care se confruntă tinerii.

 

Sarcinile şi metodele de realizare a scopurilor:

 • elaborează şi realizează proiectelor îndreptate spre dezvoltarea spirituală şi morală a populaţiei;
 • atragerea atenţiei opiniei publice la problemele dezvoltării multilaterale a tinerii generaţii;
 • elaborează şi realizează programe de instriure şi consultanţă pentru tineri;
 • contribuirea la schimbarea priorităţilor tineretului;
 • promovarea şi popularizarea experienţelor de activitate în rîndul tineretului, prin elaborarea unor programe sociale, educative, culturale, sportive, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor;
 • contribuirea la participarea activă a tinerilor în promovarea unui mod sănătos de viaţă;
 • iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog şi parteneriat cu structuri de tineret din ţară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor YASS;
 • organizarea conferinţelor, seminarelor, reuniunilor, meselor rotunde, şcolilor de vară, forumurilor etc. cu participarea locală, republicană şi internaţională în vederea schimbului de experienţă;
 • căutarea şi contactarea posibililor sponsori din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor pentru realizarea scopurilor statutare;
 • desfăşurarea schimbului de experienţă cu organizaţii similare şi specialişti din domeniul propriu de activitate;
 • elaborează şi organizează sondaje privind educaţia şi petrecerea timpului liber al copiilor şi tinerelor, referitor la atitudinea lor faţă de o problemă sau alta; 
 • crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea spirituală, intelectuală şi fizică, aplicarea în practică a cunoştinţelor, aptitudinilor şi abilităţilor profesionale ale tineretului;
 • constituirea unor centre educaţionale-ştiinţifice proprii pentru tineri dotaţi din ţară şi intensificarea schimbului de experienţă cu organizaţii similare de peste hotare;
 • promovarea schimbului de experienţă între membrii YASS;
 • desfăşurarea tuturor activităţilor în domeniile vizate în modul permis de legislaţia în vigoare.

 

Principii de activitate:

 • YASS se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea YASS, autoadministrării şi autogestiunii.
 • YASS este  liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi  metodele de activitate şi  să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea YASS, precum şi imixiunea YASS în activitatea autorităţilor publice.
 • YASS promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
 • YASS va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
 • Activitatea YASS are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al YASS.

 

Beneficiile oferite de YASS:

 • Înregistrarea în YASS îți oferă accesul la o serie de evenimente și proiecte pentru dezvoltare personală și profesională. Poți deveni parte dintr-o rețea de tineri cu scopuri comune care te vor sprijini în dezvoltarea propriilor idei și planuri de viitor. 
 • YASS oferă membrilor comunității acces prioritar la circa 100 de evenimente anuale, oportunități de internship-uri, colaborări și divertisment. YASS, de asemenea, oferă o platformă de realizare a propriilor proiecte cu suport de resurse administrative, voluntari și facilitare de obținere de fonduri.
 • Calitatea de membru al comunității YASS este și întotdeauna va fi gratuită. În prezent, dezvoltăm un proiect prin care membrii comunității să beneficieze de reduceri la partenerii proiectului.
 • Informațiile tale sunt utilizate doar pentru identificare și transmiterea oportunităților YASS. Noi nu le vom folosi niciodată în alte scopuri.
 • YASS recrutează permanent voluntari pentru proiectele sale, dar și persoane care să beneficieze de acestea. În cazul în care doriți să contribuiți financiar, puteți să o faceți urmând instrucțiunile de aici.